·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com

Centre - Secretaria

SECRETARIA


HORARI

Matins:

9 a 13 h

Tarda (només dimecres):

15.30  a 17.30 h*

*Important: durant l'estiu el centre obre només pels matins.

 

PREINSCRIPCIONS ESO 2017-18

 

Terminis

  • Termini per presentar la sol·licitud: del 23 de març al 4 d’abril de 2017.
  • Termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció: del 23 de març al 7 d'abril de 2017.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc; també es pot presentar a l'oficina municipal d’escolarització del municipi on està ubicat el centre demanat en primer lloc i, si no n'hi ha, a l'ajuntament corresponent, i als serveis territorials o les oficines territorials del Departament d'Ensenyament.

(En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de quasevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.

El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.).

 

 

DOCUMENTACIÓ  QUE CAL PRESENTAR  AMB  LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (es pot descarregar en aquesta mateixa pàgina)

 

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor/a, targeta de residència o passaport (estrangers) , o document d’identitat  país d’origen (estrangers comunitaris).

 

Original i fotocòpia DNI de l’alumne/a si son  majors  de 14 anys o  si tenen DNI i són menors de 14 anys.

 

Original i fotocòpia TSI (targeta sanitària).

 

Més informació relativa a la preinscripció la trobareu a la pàg. Web del Departament  d’Ensenyament.


 


Arxius: